CronaTech Drives AB är sedan september 2014 försäljningskanalen i Sverige & Norge för KEB drivsystem och växlar från bolaget
KEB Automation KG (tidigare Karl E. Brinkmann GmbH). Vi har över 30 års erfarenhet av avancerade drivsystem av olika fabrikat.