Höststormar är inte så trevliga, men det är sällan det är så spännande att fotografera som då. Publicerat filmmaterial finns också på Expressen TV. http://tv.expressen.se/nyheter/inrikes/1.2634941/sa-slog-advents-stormen-mot-sverige