Vinterbilder från Göteborgs Norra Skärgård under de kalla vintrarna på 2000-talet.