I över 45 år har Karl E. Brinkmann GmbH, känt som KEB, utvecklats från en litet bolag med sex anställda till ett företag med för närvarande 850 anställda.