Sedan den 1:a januari 2017 så är kraven inom EU skärpta gällande verkningsgrad på elmotorer. Tidigare behövdes IE3 motorer användas från 7,5 till 375kW men nu börjar kraven