Uppdaterade KEB TA servomotorer

Utvecklingen går framåt, nu kommer nya varianter på KEBs TA servomotorer.

Mer tryck med samma mått, eller samma tryck i mindre storlek!

De nya motorerna finns i senaste versionen av vår mjukvara KEB-DRIVE, som laddas ned här.
Datablad i pdf finns här.