PRO-varianten av frekvensomriktaren F6 erbjuder avancerade säkerhetsfunktioner utan att använda en säkerhetsklassad pulsgivare. Omriktaren känner säkert av motorns hastighet utan externa givare. F6 PRO är alltid utrustad med