Nya F6 PRO – Sensorless safety

PRO-varianten av frekvensomriktaren F6 erbjuder avancerade säkerhetsfunktioner utan att använda en säkerhetsklassad pulsgivare. Omriktaren känner säkert av motorns hastighet utan externa givare.
F6 PRO är alltid utrustad med säkerhetsmodul 5 som innehåller följande funktioner: Safety over EtherCat, STO, SLS, SS1, SLA, SMS, SBC, SSM, SDLC

F6 kommer att finnas i effektområdet 4 till 400kW