Besök på SPS

CronaTech besökte SPS i Nürnberg 8-9/11 för att se på nyheter från befintliga leverantörer och för att eventuellt hitta några nya spännande produkter.

KEB visade bland annat upp:
C6 Compact3: Nytt styrsystem med stora prestanda förpackat i små dimensioner
Helio: Kommande användarvänligt HMI
Combiperm P2: Ny kraftfull permanentmagnetbroms optimerad för servomotorer
Utökat servomotorprogram: Modell DL4-LC med vattenkylning
Blev också påmind om KEB Safety Solutions hela vägen: plc – I/O – omriktare – pulsgivare – broms samt KEBs stora erfarenhet att styra motorer upp till 2000Hz vilken inte bara ställer krav på själva frekvensomriktaren utan även tt man har färdiga filterlösningar för dessa krävande drifter inom exempelvis spindlar och turbokompressorer.

Återkommer med mer detaljerad information inom kort…