Bilder från Joel Lundqvists deltagande vid sommarcamper i Öckerö Ishall fredagen 11/7 finns i arkivet.