Nytt år, nytt namn – KEB Automation KG

I över 45 år har Karl E. Brinkmann GmbH, känt som KEB, utvecklats från en litet bolag med sex anställda till ett företag med för närvarande 850 anställda. KEB koncernens 1300 anställda i Tyskland, USA, Japan, Kina, Italien, Frankrike, Österrike och Storbritannien, överför nu 100% av sin verksamhet till nybildade KEB Automation KG från och med 2017-01-01.
Det nya företagsnamnet talar mer om vad KEB sysslar med, ”KEB – Automation with Drive” – som sedan en tid är slogan.

I samband med årsskiftet har även hemsidan www.keb.de uppdaterats, besök den gärna.
Vi har också passat på att uppdatera CronaTechs länkar på vår hemsida, det mesta ska stämma nu.

KEBs nya produkt/företagspresentation som uppdateras varje år finns nu också klar, se länk.

kebproductportfolio2017frontpage