CronaTech Drives AB är sedan september 2014 försäljningskanalen i Sverige & Norge för KEB drivsystem
KEB Automation KG (tidigare Karl E. Brinkmann GmbH) och växlar från bolaget KEB Antriebstechnik GmbH.
Vi jobbar även med kompletterande produkter från andra tillverkare som Ecomsa.
Vi har över 30 års erfarenhet av avancerade drivsystem av olika fabrikat.