CronaTech Drives AB är sedan september 2014 försäljningskanalen i Sverige & Norge för KEB drivsystem
KEB Automation KG (tidigare Karl E. Brinkmann GmbH) och växlar från bolaget KEB Antriebstechnik GmbH.
Vi jobbar även med kompletterande produkter från andra tillverkare som HDT , Ecomsa och Telergon.
Vi har över 30 års erfarenhet av avancerade drivsystem av olika fabrikat.