Tuffare ekodesignkrav motorer

Vad exakt säger effektivitetsbestämmelserna som EU infört?
Kärnan i regleringen är motorernas verkningsgrad, kategoriserad enligt IE-klasser. En skärpning av reglerna i detta avseende trädde i kraft redan i juli 2021. Enligt detta måste motorer med en effekt på 0,12 till 0,75 kW uppfylla IE2-kravet och motorer i effektområdet 0,75 till 1 000 kW måste uppfylla IE3 kraven. Den 1 juli 2023 träder nu ytterligare ett steg i regleringen i kraft: trefas asynkronmotorer från 75 till 200 kW ska uppfylla IE4-klassen, med bromsmotorer och drivenheter för Ex-området undantagna.
Dessutom kommer effektivitetsreglernas tillämpningsområde att utvidgas till enfasmotorer och Atex-motorer, som då måste uppfylla den minimiverkningsgrad som krävs enligt lag.

Länk till bra information hos Energimyndigheten.
Länk till nyhetsinfo om detta på KEBs hemsida.