Drift utan pulsgivare med patenterad säkerhet

Det finns många fördelar med att köra motorer utan pulsgivare.
Forskning och utveckling har alltid spelat en central roll inom KEB. År efter år utvecklas många innovationer, många av dem patenterade. Ett av patenten är för processen och enheten för felsäker hastighetsövervakning. I centrum för detta är den säkra hastighetsutvärderingen utan pulsgivare för alla trefasmotorer. I praktiken finns det goda argument för att avstå från att använda pulsgivare.

Utöver STO (Safe Torque Off), som är standard i COMBIVERT F6 och S6 frekvensomriktare från KEB, är även SLS (Safely Limited Speed) möjlig, varvid frekvensomriktaren säkert övervakar hastigheten och larmar så snart som den inställda hastighetsgränsen överskrids. SSR (Safe Speed ​​Range) och SSM (Safe Speed ​​Monitor) kan också realiseras och SMS (Safe Maximum Speed) säkerställer permanent övervakning av maxhastigheten utan att behöva aktivera övervakningen separat. Med Safe Door-Lock Control (SDLC) finns även en funktion utvecklad av KEB som kan användas för att låsa maskinens skyddsluckor. Med SDLC kan skyddsluckor då endast öppnas när motorn står stilla, till exempel för att kunna utföra verktygsbyten eller rengöra maskinen. Det beviljade patentet omfattar särskilt säkerhetsfunktioner med klassificeringen SIL3 med hårdvarufeltolerans lika med 1 eller >PL e med minst kategori 3.

Läs mer om KEBs lösningar inom säkerhet här och passa på att ladda hem dokumentet om ”Functional safety”.