keb_logoKEB:s växelprogram går under namnet Combigear och består av:

– G – Raka kuggväxlar, upp till ca 90kW och 13600Nm (ingående motoreffekt / utgående nominellt moment)

– S – Vinkelväxlar, upp till ca 7,5kW och 1160Nm

– F – Tappväxlar, upp till ca 45kW och 8900Nm

– K – Snäckväxlar, upp till ca 90kW och 12200Nm

Växlar

KEB levererar oftast motorer och växlar ihopmonterade men säljer givetvis också lösa motorer:

– Asynkronmotorer DM

Växelströmsmotorer i standardutförande finns i IE2 & IE3 utförande upp till 45kW

– Servomotorer TA

Servomotorerna finns i ett stort spann: 0,5 till 90Nm i stilleståndsmoment och i varvtal 1500-6000rpm

Eftersom vi själva är en stor tillverkare av både permanentmagnetbromsar och fjäderkraftbromsar så hör de tillbehör till vår specialitet.

Katalog över TA servomotorerna hittar ni här.

Online-katalog hittar ni här.