KEB har flera alternativ när det gäller servodrifter och har ett komplett utbud både avseende styrningar och motorer.

 

Combivert F6

F6 är vår nyaste serie avancerade frekvensomriktare.
Stort effektområde: 400V nät: 4 – 450kW, 230V nät: 2,2 – 22kW
F6 kommer finns med många av de moderna fältbussarna som EtherCat och CAN är standard men det går även att få ProfiNET, Powerlink, EtherNet/IP, Varan. Många säkerhetsfunktioner som STO, SBC, SS1, SOS, SLS etc.
Drivsystemet har som standard inbyggt Multi-encoder interface för alla möjliga motoråterkopplingar. Kan givetvis köra både asynkron- och servomotorer utan fysisk återkoppling.

Nedladdning broschyr
Nedladdning Servomotorer DL4
Nedladdning TA servomotorer

Combivert S6

Combivert S6 lanserades 2015 och är en styrning som  från början var avsedd för att styra servomotorer, men som numera har mjukvara för alla sorters motorer, med eller utan fysisk återkoppling med pulsgivare.

Trefas 230-480V matning och med uteffekter upp till 7,5kW (16,5A).
Sedan 2018 finns också en enfas 230V modell 0,75 eller 1,5kW (7A)

 • – Utrymmesnålt format, endast 50mm bred för 2,2kW
 • – Inbyggt filter med låg läckström (<5mA)
 • – Alla driftsätt i samma firmware: ASCL / SCL / vanlig closed loop med givare / synkron reluktansmotordrift
 • – Inbyggd kommunikation som standard: EtherCat, CANopen, RS232/485
 • – Matning till motorbroms, hela 2A 24VDC
 • – Dubbla pulsgivarkanaler (multi encoder interface)
 • S6-Compact
  • STO-ingång (säkert stopp)
  • EtherCAT, CAN, diagnostik RS232/485 är standard
 • S6-Application
  • Med säkerhetsmodul 1: STO & SBC
  • Med säkerhetsmodul 3: SS1, SS2, SEL, SLI, SLP, SOS, SLA, SDI, SLS, SSM, SMS, SAR, SSR, FsOE
  • EtherCAT, ProfiNet, Powerlink, EtherNet/IP, diagnostik RS232/485
 • S6-PRO
  • Som S6-Application men med varvtalsrelaterade säkerhetsfunktioner utan pulsgivare på motorn
   (säkerhetsmodul 5)
  • EtherCat, diagnostik RS232/485

Läs mer i broschyren om annan busskommunikation och andra säkerhetsfunktioner som finns som tillbehör.

Samtidigt lanserar vi också tillhörande servomotorserie DL3 som finns i spannet 0,5-29Nm.
KEBs servomotorer finns i databaserna för Combivis 6 vilket innebär att drifttagning går enkelt och snabbt, inga motordata måste knappas in för hand.

Nedladdning broschyr S6
Nedladdning broschyr servomotorer

Combivert H6

När det finns flera servodrifter i en och samma maskin lämpar det sig bättre att använda vår multi-axel styrning H6.
Använd en gemensam likriktarenhet (eller AFE-enhet), gemensam DC-buss och sen en växelriktarenhet för varje motor.
Det blir en mer kostnadseffektiv och framförallt mer kompakt lösning.

Nedladdning broschyr

KEB var mycket tidiga med sin SCL-teknik som möjliggör varvtalsstyrning av servomotorer utan någon fysisk återkoppling från motorn.
Vi kan alltså köra servomotorer av de allra flesta fabrikat, nya som äldre, utan att koppla in någon pulsgivare eller resolver.
SCL-tekniken finns också att få i våra G6 omriktare.

 

Combivert F5

OBS! F5 utgående modell
När servomotorer används för att få lite snabbare respons än med asynkronmotorer kan man använda vår styrning F5, som ju också används som en vanlig frekvensomriktare.
Stort effektområde: 0,37 – 900kW, finns för både 230V, 400V och 690V nät.
F5 är ett modulärt drivsystem som kan styra alla sorters motorer, med ett nästan oändligt antal varianter av pulsgivare och med de flesta på marknaden förekommande fältbussar.

Nedladdning broschyr