Sedan några år tillbaka jobbar KEB inom produktområdet Automation & Control.
Fokus ligger på motionsystem med höga prestandakrav och många ingående servosystem och omriktare.

Vi arbetar i första hand med EtherCat för att få bra realtidsegenskaper i styr- och drivsystemet.

Nedladdning broschyrer:

Nyaste kompletta samlingskatalogen: KEB automation book. 

I broschyren KEB Safe with a system beskriver vi systemuppbyggnad med säkra komponenter.

C6 Smart

C6 Remote IO

C6 Safety PLC

C6 Safety IO

 

C6 Router