Information gällande GDPR (EU-lag som ersätter PuL)
GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter den gamla Personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagen syftar till att skydda individen på näten och reglera hur företag får hantera dennes personuppgifter i marknadsföringssyfte. För CronaTech är det viktigt att våra kunder, leverantörer och intressenter känner förtroende och trygghet med hur vi hanterar uppgifterna.

Vi hanterar alla personuppgifter med integritet och lämnar aldrig ut dem till tredjepart. Beroende på hur du kom i kontakt med CronaTech kan vi ha samlat in olika personuppgifter.
För befintliga kunder har vi givetvis mer detaljerad information registrerad, som behövs för fakturering och bokföring men för nyhetsbrev är bara namn, företag och e-postadress sparat.

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och mot obehörig användning.

Varför får du CronaTechs nyhetsbrev?
Du får mailen om du finns i vår utskickslista för CronaTechs nyhetsbrev om du är eller har varit i kontakt med oss, antingen genom att du handlat, efterfrågat offert, interagerat på våra hemsidor eller kommit i kontakt med oss via andra kanaler. Genom att vara kvar i vår utskickslista (dvs. om du inte avregistrerar dig) tillåter du att vi skickar elektronisk post till dig.

Hur ofta går nyhetsbreven ut?
Våra nyhetsbrev går ut max 10 gånger per år oregelbundet fördelat över månaderna och innehåller information om CronaTechs tjänster, produktnyheter, semestertider, viktig teknisk information mm.

Hur avregistrerar jag mig?
Vi hoppas att du även fortsättningsvis vill ta del av våra nyhetsbrev. Du kan när som helst avregistrera dig från framtida nyhetsbrev genom avregistreringslänken som finns i sidfoten i varje nyhetsbrev. Där finns också en länk om du vill ändra dina lämnade uppgifter. Vi använder oss idag av tjänsten MailChimp för utskick av nyhetsbrev.

Du kan när som helst få ett registerutdrag om vilka uppgifter vi sparat och du kan kontakta oss för att få uppgifterna borttagna.
Om du har frågor eller funderingar kring detta är du varmt välkommen att skicka e-post till: info@cronatech.se.

Uppdaterad 2018-05-24  Thomas Crona