För att komplettera vårt  produktprogram på servomotorsidan har vi inlett ett samarbete med HDD Servo Motors AB, en svensk motortillverkare specialicerade på korta kompakta synkrona servomotorer.

Förutom de lite mer standardbetonade motorerna ovan så är den senaste nyheten en specialmotor för riktigt krävande miljöer.
Vi har inte tidigare kunnat erbjuda s.k. food graded motorer för livsmedels-, förpacknings-, läkemedelsindustrin.
Genom samarbetet med HDD har vi och dem en komplett lösning som kan levereras i ”plug and play” utförande med en mycket kompakt servomotor SCR, färdigparametrerad frekvensomriktare och kablage.
Upp till 10Nm vid 3000rpm. Det är också lättare att bygga en kompakt maskin om servomotorn inte tar mer än 10% av volymen på motsvarande asynkronmotor.
Motorerna klarar IP69K och har många motståndskraftiga lösningar som passar i tuff industrin med högtrycksspolning och kraftiga rengöringsmedel.

Mer information om motorn hittar ni här.

Motorerna kan med fördel köras med KEBs så kallade SCL teknik, d.v.s. ingen encoder/resolver behövs om man bara vill varvtalsreglera motorn. I de tester som gjorts uppnås bra kontroll från ca 1% av motorns nominella varvtal.