Det pratas mycket säkerhet när det gäller drivsystem idag och för att minska och förenkla kablaget så vill man ha både styrning och säkerhet i samma buss. Safety