Frekvensomriktare G6 får fler funktioner

Combivert G6 har funnits en tid för motoreffekter upp till 30kW. Alla finesser fanns inte från början men nu kan vi erbjuda både säkerhetsfunktionen SSM (f=0Hz) i kombination med säkert stopp STO. Numera har G6 också en kraftfullare processor som gör att man också kan köra vad vi kallar ASCL- eller SCL-teknik. Både asynkrona- och servomotorer kan varvtalsregleras och momentregleras med lika hög precision som om du har en pulsgivare på motorn. G6 är också lämplig att använda då miljön kräver att jordfelsbrytare används. Läckströmmen är under 5mA, vilket är mycket lågt.

G6 katalog