NMC – no main contactor

För att undvika oavsiktlig rörelse i hissar och rulltrappor är det krav både i USA och Europa att ha dubbla kontaktorer i serie mellan hissmotor och frekvensomriktaren.
Våra F5-K omriktare är utrustade med STO hårdvara (Safe Torque Off) enligt EN62061/IEC61508 med säkerhetsnivå SIL3.
Sedan september 2014 är vår F5-K NMC-certifierade av LIFTINSTITUUT. Tack vare denna lösning så får kunden en hel del fördelar:

  • slipper dubbla kontaktorer
  • slipper en del montagematerial
  • spar montagetid
  • spar utrymme i elskåpet
  • minskat slitage
  • mindre risk för EMC-problem

Kontakta oss om ni vill veta mer i detalj hur man bör koppla in våra F5-K omriktare och spara tid och pengar på de nya funktionerna.
Mer info finns också på denna länk.

Hiss