KEB Produktportfölj 2015

Nytt år och nya produkter.
KEB tar varje år fram en samlingsbroschyr över sina drivsystems- och automationsprodukter, så också 2015.

De största nyheterna är följande:
Drivsystem: S6 Servodrift inklusive ny servomotorserie DL3
Automation: C6 Smart, C6 RIO, C6 IPC, C6 HMI LC, C6 Router

Ladda ned broschyren här.

KEB 2015 Framsida