Stora nyheter – System V

Vår leverantör KEB har hittills mest levererat drivsystem i moduler från under en kW till många hundra kW. Distributörer och systemintegratörer har själva fått skapa nyckelfärdiga lösningar i elskåp. KEB kommer fortsätta med samma grundtanke men presenterar nu nyckelfärdiga lösningar i höga effekter för lite ovanligare applikationer, Combivert System V.
Det är ett vattenkylt 4-kvadrants drivsystem i effekterna 450 respektive 710kW. (600/1000kVA). Även drosslar, LCL-filter och sinusfilter är vattenkylda. Första leveranserna har redan lämnat fabriken och en mer detaljerad presentation, dokumentation och priser kommer under våren 2016.
CronaTech har stor erfarenhet av konstruktion av nyckelfärdiga skåpsmonterade drivsystem sedan tidigare och kan redan nu leverera kundanpassade lösningar i alla effekter.

System V drive framsida