Avancerad filterteknik

CronaTech jobbar med drivutrustning från tyska KEB. Filterprodukter ses oftast bara som ett tillbehör och många tillverkare har inte ett komplett produktsortiment med heltäckande filterlösningar. KEB ligger i framkant med sin filterteknik.

Man behöver speciellt tänka på olika filterlösningar om man:

  • Har långa motorkablar
  • Vill kunna använda jordfelsbrytare
  • Har en störkänslig icke industriell miljö
  • Har höga varvtal, utfrekvenser >100Hz
  • Vill sänka motortemperaturen, öka lagerlivslängd
  • Återmatar/producerar energi som skickas ut på nätet

Emc
EMC-filter för att filtrera bort högfrekventa störningar har använts i många år. Det som hänt på senare tid är att filtren gjorts så bra så att det går att använda jordfelsbrytare i kombination med frekvensomriktare. Vår nya serie E6 klarar upp till 50m motorkabel med <3mA läckström till jord. Finns i strömområdet 12 till 330A.

Harmonic
Ibland behöver också de lågfrekventa störningarna filtreras bort med ett så kallat harmonic filter eller THD-filter. KEB har utvecklat ett patenterat och robust passivt filter. Beroende på vilka normer som måste följas så har vi rätt lösning.
THDi <15% alternativt <8%, upp till 460A
THDi <5% möjligt med våra Aktiv Front End omriktare.
THD-filter används också för att slippa utöka ställverk eller reserv-aggregat som överlastas eftersom de ser till att effektfaktorn blir ~1. Omriktarnas dc-kondensatorers livslängd ökar också dramatiskt. Används bland annat för hissar, värmepumpar och i andra störningskänsliga icke industriella miljöer.

Sinus
Sinusfilter används mellan omriktaren och motorn vid långa motorkablar eller vid höga utfrekvenser exempelvis vid spindeldrifter, kompressordrifter, testbänkar, pumpar eller vid energiproduktion.
Våra filter har mycket hög verkningsgrad och säljs tack vare mycket bra prestanda även till kunder som använder andra omriktarfabrikat. Med dessa filter sänks både rotorns och motorlagrens temperatur vilket ofta ökar motorernas livslängd drastiskt. Välj beroende på utfrekvens, olika serier finns för 100/400/800/1200/1600Hz. Finns från 1,3 till 710A.

Vi har på senare tid börjat leverera en hel del filter till värmepumpar och högvarviga kompressorer.