Servomotorer SCR, IP69K

Behöver du en servomotor för riktigt krävande miljöer, så fixar vi det.
Vi har inte tidigare kunnat erbjuda s.k. food graded motorer för exempelvis livsmedels-, förpacknings-, läkemedelsindustrin men genom samarbete med HDD Servo Motors har vi en komplett lösning som kan levereras i ”plug and play” utförande med en mycket kompakt servomotor SCR, färdigparametrerad frekvensomriktare och kablage.
Upp till 10Nm vid 3000rpm. Det är också lättare att bygga en kompakt maskin om servomotorn inte tar mer än 10% av volymen på motsvarande asynkronmotor.
Motorerna klarar IP69K och har många motståndskraftiga lösningar som passar i tuff industrin med högtrycksspolning och kraftiga rengöringsmedel.
Motorerna kan med fördel köras med KEBs så kallade SCL teknik, d.v.s. ingen encoder/resolver behövs om man bara vill varvtalsreglera motorn. I de tester som gjorts uppnås bra kontroll från ca 1% av motorns nominella varvtal.
Vi kan även leverera de mer standardbetonade motorerna från HDD.

Mer information om motorn hittar ni här.