Sinusfilter Z1i05

KEB har en komplett lösning för de eventuella problemställning som kan uppkomma vid användning av drivsystem.
En av produkterna är sinusfilter, som har kommit i en ny förbättrad version, Combiline Z1i05.

Sinusfilter kan användas både före och efter omriktaren beroende på applikation.

Före ger det:
Sinusspänning mellan fas och jord, sinusformat strömuttag
Minskade läckströmmar till jord och bra vid användning i batteriladdningsapplikationer

Efter ger det:
Längre livslängd på motorlindningarna, skyddar mot lagerproblem, skärmade motorkablar behövs inte, perfekt vid extremt långa motorkablar

Vi har den senaste tiden levererat sinusfilter för både applikationer där KEB frekvensomriktare (Active Front End) används som batteriladdare och som lösningar för motorer med extremt långa anslutningskablar.
Många tillverkare av drivsystem har inte egen tillverkning av filter så KEBs filterlösningar används också av ”konkurrenter” i frekvensomriktarbranchen.
Filtren finns i storlekar från 9,5A upp till hela 460A.

Länk till ny trycksak.