Förebyggande underhåll

 

Alla elektronikkomponenter har en begränsad livslängd, framförallt om de är spänningssatta och körs dygnet runt, året runt. Nyligen gjorde CronaTech en uppgradering av en ca 10 år gammal maskin hos en svensk kund i träbearbetningsbranchen. Vi tog backup och bytte ut KEB F5 frekvensomriktare i förebyggande syfte. I de flesta produktionslinjer så blir det dyrare med oplanerade stopp än att i förebyggande syfte byta ut de komponenter som man tror närmar sig slutet av sin livslängd. Märker man att haverierna kommer tätare och tätare är det läge att ta sig en funderare om det inte är bättre att vid ett planerat stopp byta ut även nu fungerande produkter. För att få en så lång livslängd som möjligt på en frekvensomriktare är det viktigt att:

  • Byta elskåpens filter och aldrig köra maskinerna med öppna skåpsdörrar.
  • Se till att omriktarens fläktar fungerar, blås rent omriktaren försiktigt.
  • Om elskåpet har AC-kylning, kontrollera att den inte trycker in för mycket fukt i skåpet, damm är oftast ingen större fara eftersom nyare KEB F5 omriktare har lackade kretskort, men om dammet blir fuktigt är risken för kortslutning stor.
  • Frekvensomriktare som ständigt är spänningssatta slits även om inte motorn snurrar, en nätdrossel före omriktaren kan dubbla livslängden på omriktarens kondensatorer. Om miljön är bra så brukar de komponenter som krånglar först vara kylfläktarna och reläer i omriktarna.

CronaTech erbjuder sig att se över och analysera frekvensomriktarna i befintlig maskin, läsa ut felkoder, drifttider och ta backuper.
Vi levererar produkterna och kan ansvara för skifte och vara med vid återuppstart av maskinen.