Presentation av KEBs växel/motor-tillverkning

Vår leverantör KEB erbjuder en komplett automationslösning. KEB Antriebstechnik GmbH tillverkar de produkter som är viktigast i ett drivsystem, själva motorerna och växlarna.
Mer info hittar ni här.

(För er/oss som inte är så bra på tyska, klicka fram textning så får ni ett engelska)