Ökade leveranstider

Även vi blir drabbade av leveransförseningar på halvledarkomponenter, vilket är en följd av coronapandemin. Produktionen vid KEBs fabriker ligger på en hög nivå men komponentbristerna slår ojämnt vid tillverkningen av frekvensomriktare. Generellt så har vi längre leveranstider just nu på omriktare, 6 veckor är vanligt men beroende på komponentbrist kan de förekomma upp till 14 veckor. Leveranstiden på växelmotorer är kortare, ca 5-6 veckor.