Energibesparing

När kostnaderna för el, gas och olja drastiskt ökat runt hela världen så påverkar det alla både privat och på företag. Hur kan man då spara energi i maskiner, vi tillhandahåller en hel del produkter som kan vara användbara för att minska kostnaderna, skydda miljön och klimatet.
Nedan följer några tips på hur man kan spara energi och pengar med produkter från CronaTech/KEB.

Varvtalsreglera pumpar och fläktar. Våra huvudprodukter är frekvensomriktare och servosystem som effektivt justerar varvtalet på elmotorer. Att köra en pump eller fläkt i full fart och sen strypa flödet för att anpassa till processen är helt förkastligt, varvtalsstyr i stället och spara enorma summor.


Om ni redan använder frekvensomriktare med en nätdrossel framför, byt ut den mot ett s.k. harmonic filter som reducerar de lågfrekventa övertonerna och dessutom ger ett lägre spänningsfall än en standard nätdrossel. Lägre spänning ger lägre verkningsgrad och högre total energikonsumtion för det kompletta drivsystemet. Att använda ett harmonic filter ökar dessutom omriktarens livslängd och minska värmeförluster i matande ställverk och transformatorer.

Byt till moderna motorer med högre verkningsgrad. Att byta en riktigt gammal motor med låg verkningsgrad till en ny med högre betalar sig ganska snabbt om motorn är lite större och körs stor del av tiden. Energiklassade IE3 eller IE4 motorer är klart mycket bättre än en 40 år gammal motor.
Att gå från en traditionell asynkronmotor till en modern synkronmotor med permanentmagneter ger också högre verkningsgrad.

Använd modern frekvensomriktarteknik för att spara energi vid dellast. Att frekvensreglera en motor på traditionellt sätt är ju mycket bättre än att alltid kör på full fart, men har man en maskin som körs med mycket ojämn last så drar ändå en motor ganska mycket ström när den går lågt lastad. Genom att använda KEBs ASCL-teknik så varvtalsegleras motorn mycket exakt, det innebär också att elförbrukningen går ned vid dellast. Byt den gamla omriktaren mot en ny och spara pengar.

Genom att koppla ihop flera drivsystem med en gemensam DC-buss, gör att när en drift bromsar, så används den energin av en annan motor i maskinen som körs konstant fart eller accelererar. Ett mycket smartare sätt än att bromsa bort energi i bromsmotstånd.

Om du redan har bromsmotstånd på ett separat drivsystem som bromsar mycket, exempelvis en hiss, kan du ersätta motståndet mot en regenereringsenhet typ R6. Då skickas energin tillbaka till nätet och används av annan last i din anläggning. Denna lösning är bara lönsam om effekten är ganska hög och tiden driften bromsar är lång.Används bromsar på dina motorer så går de att byta ut mot bistabila bromsar, de kallas också flip-flop bromsar. Dessa bromsar används oftast när en position ska hållas länge, ett exempel är dörrar och för olika batteriapplikationer. Dessa bromsar drar alltså bara ström när de byter tillstånd.