Förpacknings- och livsmedelsindustrin

Inom förpacknings- och livsmedelsindustrin är det hög automatiseringsgrad.
I den nya trycksaken beskriver vi KEBs totallösning gällande drivsystem, övervakning och säkerhet.
Mer detaljer hitta ni i den färska trycksaken.

KEB Food 0000000-5PAC 04.2023