För att undvika oavsiktlig rörelse i hissar och rulltrappor är det krav både i USA och Europa att ha dubbla kontaktorer i serie mellan hissmotor och frekvensomriktaren. Våra