Den första septemer 2014 drar CronaTech Drives AB igång. Tidigare har webplatsen Cronatech.se bara används som en hobbybaserad hemsida för foto & media men från och med