Vad exakt säger effektivitetsbestämmelserna som EU infört?Kärnan i regleringen är motorernas verkningsgrad, kategoriserad enligt IE-klasser. En skärpning av reglerna i detta avseende trädde i kraft redan i juli