GDPR

GDPR börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter den gamla Personuppgiftslagen (PuL). Den nya lagen syftar till att skydda individen på näten och reglera hur företag får hantera dennes personuppgifter i marknadsföringssyfte. För CronaTech är det viktigt att våra kunder, leverantörer och intressenter känner förtroende och trygghet med hur vi hanterar uppgifterna.

Vi hanterar alla personuppgifter med integritet och lämnar aldrig ut dem till tredjepart. Beroende på hur du kom i kontakt med CronaTech kan vi ha samlat in olika personuppgifter.
För befintliga kunder har vi givetvis mer detaljerad information registrerad, som behövs för fakturering och bokföring men för nyhetsbrev är bara namn, företag och e-postadress sparat.

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust och mot obehörig användning.
Ni hittar mer information om hur vi hanterar era personuppgifter här.