Säkerhet utan pulsgivare

Encoderless Safety förenklar din maskinsäkerhet. Omriktaren beräknar på ett säkert sätt varvtalet så att di slipper komplettera maskinen/motorn med en extern pulsgivare. Vi har tidigare kort presenterat denna nya variant av omriktare men i filmen nedan går man in mer i detalj. Dessa funktioner finns i våra produkter F6 PRO och S6 PRO. Ladda ned trycksakerna här för F6 och S6 eller läs lite mer på KEBs hemsida.